MARMARİS KENT KONSEYİ;MAHALLE MECLİSLERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Kent Konseylerinin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim (çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı) ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir.
Nefes aldığımız kentleri özgürlükçü, eşitlikçi, kamucu ve çevreye duyarlı bir anlayışla, tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunarak yeniden kurabiliriz. Mahallemizde, semtimizde, kentimizde halkın söz ve karar sahibi olduğu bir yerel demokrasiyi birlikte kurarak bunu başarabiliriz.
Yaşam alanlarımızda verdiğimiz demokrasi mücadelesini salt sandıkla sınırlamaksızın asıl olarak sokak ve mahalle başta olmak üzere en küçük birimden itibaren kente sahip çıkarak halkın meclislerini örgütlemek, bu meclisler aracılığıyla halkı kendi hayatı, sokağı, mahallesi ve kenti hakkında söz sahibi kılmak için mücadele etmeliyiz.
Kent konseylerinin belde halkının örgütlü olmayan geniş kesimlerine ulaşmasında önemli ölçüde komşuluk ilişkilerine ve kişisel tanışıklığa dayalı bireylerin kendi günlük yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına doğrudan katılabildiği “birinci basmak yerel yönetim” niteliğindeki mahalle ölçeğinde katılımcı yapıların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Kent Konseylerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği açısından en geniş şekilde katılım sağlanması ve tüm belde halkı tarafından sahiplenilmesi ve katılımcı süreçlerin toplumun kılcal damarlarına yayılması ve seslerini duyurmakta güçlük çeken toplumsal kesimlere ulaşabilmesi açısından mahalle meclisleri önemlidir.
Bu bilgiler ışığında Marmaris Kent Konseyi olarak Adaköy muhtarlık alanında ilk mahalle meclisi oluşumunu gerçekleştiriyoruz. Mahalle meclisimizde ortak akıl ile belirlediğimiz mahallemizin sorunlarını ve çözümüne yönelik önerilerimiz ile kentimizin geneline dair görüşlerimizi Kent Konseyi üzerinden Belediye Başkanlığına aktararak meclis temsilcilerimiz aracılığı çözümlerin takibini ve gerçekleşmesini sağlayacağız.
Adaköy Mahalle Meclisimizi oluşturmak ve sizleri temsil edecek üyelerin seçimi için 1 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 de Joya Del Mar oteldeki toplantıya davet ediyoruz. (Konu ile ilgili olarak 0 543 231 09 88 nolu telefondan mahalle muhtarımıza ulaşabilirsiniz.)

MARMARİS KENT KONSEYİ

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page