Çevre Çalışma Grubu – Deniz Kirliliği Araştırma Grubu

Grup temel olarak Marmaris civarındaki deniz kirliliğinin boyutlarını incelemek ve kirliliği önleme amacıyla kuruldu. Daha sonra liman genişlemesinin kirliliğe etkisini araştırmaya ve Mavi Bayrak uygulamalarını  ele almaya karar verdi.

                   A. Deniz kirliliği tespiti, önlenmesi için yöntem geliştirme, Mavi Bayrak:

Üyeler: Nurcan Dağ, Altan Kumbasar

Amaç: Marmaris Körfezinin kirlilik durumu, kirlilik kaynakları, kirlilik kaynaklarının azaltılması/yok edilmesi ve varsa mevcut kirliliğin temizlenmesi ile Mavi Bayrak süreci konusunda yöntem geliştirilmesi.

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)

Kamuoyu oluşturma (medyayı kullanarak bilgilendirme, toplantı/seminer düzenleme, vb.),

Kuruluşlar arasında koordinasyon ve uyum sağlama (toplantı düzenleme, politika, strateji belirleme, iletişin kanallarını iyileştirme, dokümantasyon, arşivleme),

Denetleme/Gözetleme (verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların, yürütülen protokollerin takibi)

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç: Bu konuda basında çıkan haberler/yazılar ve başta Marmaris Çevrecileri Derneği ile Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi işbirliğinde yapılan deniz kirliliği çalışması olmak üzere ilgili kuruluşların yaptığı ve/veya yapmakta olduğu ölçümler değerlendirilecektir. Mevcut çalışmalara ek olarak diğer çalışma konuları da belirlenmektedir. Kent Konseyi Web sitesi tekrar çalışmaya başlayınca çalışma konuların listesi siteye konacak ve açık kaynak/sosyal paylaşım yöntemi ile ilgili ve bilgili kişi/kuruluşların katkıları istenecek, ortaya çıkan bilgiler bir sonuç raporunda toplanacaktır. Bu rapor ilgili kuruluşlara dağıtılıp, bu kuruluşlarla koordinasyon toplantısı yapılacaktır. Bu toplantılar sonunda ortaya Marmaris Körfezi Eylem Planı çıkacak ve bir yandan bu planın uygulanması izlenecek, öte yandan da bu plan kullanılarak kamuoyu oluşturulacaktır.

B.Liman genişlemesinin körfeze etkisi sorunu:

 

Üyeler: Neşe Yüzak, Hüseyin Uğur, Sevilay Uğur

Amaç: Marmaris Limanının olası genişlemesinin Marmaris Körfezine olabilecek etkisinin araştırılıp derlenmesi.

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)

Kamuoyu oluşturma (medyayı kullanarak bilgilendirme, toplantı/seminer düzenleme, vb.),

Denetleme/Gözetleme (verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların, yürütülen protokollerin takibi)

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç: Bu konuda basında çıkan haberler/yazılar derlenmiş, daha önce hazırlanıp Bakanlık onayı alan ÇED raporu incelenmiş ve araştırılacak konuların listesi hazırlanmıştır. Büyük yolcu gemilerinin körfeze etkisi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Kent Konseyi Web sitesi tekrar çalışmaya başlayınca araştırılacak konuların listesi siteye konacak ve açık kaynak/sosyal paylaşım yöntemi ile ilgili ve bilgili kişi/kuruluşların katkıları istenecek, ortaya çıkan bilgiler bir sonuç raporunda toplanacaktır. Bu rapor doğrultusunda kamuoyu oluşturulacak ve bu konudaki gelişmeler izlenecektir.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page