Çevre Çalışma Grubu – Meydan Çalışma Grubu

Meydan Çalışma Grubu yeni yapılacak Kent Meydanı hakkında sivil toplum kuruluşlarının görüşünü almak üzere kuruldu. Ancak daha sonra trafik ve yapılaşma konularında da çalışmaya karar verdi. Kent Meydanı düzenlenmesi çalışması tamamlandı, trafik ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar olgunlaşınca Kent Konseyi bünyesinde Trafik Çalışma Grubu kurulacak ve çalışmalar bu grup tarafından devam ettirilecek. Bu aşamada Meydan Çalışma grubu çalışmalarına yapılaşma konusunda devam edecek.

A. Kent Meydanı düzenlemesi: 

Üyeler: İmge Tekin, Neşe Yüzak, Hüseyin Uğur

Amaç: Yıkılan Tansaş binasının yerine yapılacak olan Kent Meydanı’nın oluşumu için Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerinin alınıp, Marmaris Belediye Başkanlığına sunulması.

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç: Bu konuyu ele alacak alt çalışma grubu oluşturulduktan sonra bu konuda Marmaris Belediye’sine bir yazı gönderilmiş, Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Belediye Başkanı ile görüşülmüş ve bu görüşmeler sonunda oluşan mutabakat üzerine Kent Meydanı konusunda 51 Sivil Toplum Kuruluşuna bir yazı gönderilmiştir. Gönderilen çağrıya cevap veren 11 Sivil Toplum Kuruluşundan gelen cevaplar derlenip özetlenmiştir. Buna ek olarak Mimarlar Odası Marmaris Şubesi yazımıza cevaben bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıp bizleri bilgilendirmiş ve ayrıca yaptıkları çalışmayı Belediye Başkanlığına sunmuşlardır. Bu nedenle ÇÇG tarafından hazırlanan raporda Mimarlar Odasının çalışmasına yer verilmemiştir. Bunlara ek olarak Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu (KK/ÇÇG) üyelerinin görüşleri derlenmiş ve sunulmuştur.  Ayrıca Kent Konseyi Facebook sayfasında yer alan Kent Meydanı ile ilgili yorumlar da derlenip sunulmuştur. Gelen cevaplarda toplam 131 adet görüş bildirilmiştir. Bu görüşlerin örtüştüğü noktalar olduğu kadar çeliştiği noktalar da olmuştur. Oluşan görüşler vurgulanma sayısına göre çoğunluk fikri/azınlık fikri olarak tasnif edilmiş, Meydan’da bulunması önerilen unsurlar listelenerek sunulmuştur. Ortaya çıkan rapor en kısa zamanda da Kent Konseyi web sayfasından da Marmarislilerle paylaşılacaktır. Kent Meydanı çalışması tamamlanınca kent trafiğinin düzenlenmesi çalışması başlayacaktır.

 

 

B. Kent Trafiğinin Düzenlenmesi 

Üyeler: İmge Tekin, Neşe Yüzak, Hüseyin Uğur

Amaç: Marmaris kent trafiğinin düzenlenebilmesi için izlenecek yolun belirlenip Marmaris Belediye Başkanlığına sunulması.

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)

Kamuoyu oluşturma (medyayı kullanarak bilgilendirme, toplantı/seminer düzenleme, vb.),

Kuruluşlar arasında koordinasyon ve uyum sağlama (toplantı düzenleme, politika, strateji belirleme, iletişin kanallarını iyileştirme, dokümantasyon, arşivleme),

Denetleme/Gözetleme (verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların, yürütülen protokollerin takibi)

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç: Bu konuyu ele alacak alt çalışma grubu oluşturuldu. Yapılacak araştırmaların belirlenmesi devam etmektedir. Konular belirlendikten sonra önce ilgili kuruluşlarla toplantı yapılacak, ek olarak sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacaktır. Bu aşamadan sonra Kent Konseyi web sitesinde açık kaynak/sosyal paylaşım yöntemi ile ilgili ve bilgili kişi/kurumların katkısı istenecektir. Ortaya çıkan bilgi raporlaştırılacak, dış finansman gerektiren konular belirlenip, ön proje belgeleri hazırlanacaktır. Bu aşamadan sonra ilgili kuruluşlarla birlikte olası finansman kaynakları belirlenecektir. Belirlenen konu ve finansman kaynağına uygun olarak proje oluşturma grupları kurulup, projelerin hazırlanmasına başlanacaktır. Kabul edilen projelerin uygulamaları izlenecek ve Marmaris trafik kültürünün oluşması için kamuoyu oluşturulacaktır.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page