Çevre Çalışma Grubu – Projeler

Çevre Çalışma Grubu tarafından ele alınan projeler aşağıda listelenmiştir. Şu anda üzerinde çalışılan projeler kalın harflerle gösterilmiştir.

 1. Marmaris Kent Meydanı ve Trafik
 2. Liman genişlemesinin körfeze etkisi
 3. Deniz kirliliğin tespiti, önlenmesi için yöntem geliştirme
 4. Marmaris milli parkı uzun devreli gelişme planı
 5. Çevre bilincinin genişletilmesi için eğitim çalışmaları
 6. Geri dönüşüm (buna bağlı olarak pil, atık yağlar, plastik poşet) ve katı atık toplanması
 7. Baz istasyonlarının çevreye etkisi
 8. Sığla ağacı koruma, bilinçlendirme, tanıtma
 9. Atık yağların toplanması – değerlendirmesi
 10. Marmaris otoyolundaki ağaçlandırmanın sağlanması
 11. Tarımda Gıda Güvenliği
 12. Atık pil toplanması – değerlendirmesi
 13. Milli parklar, piknik alanları çöp yönetimi
 14. Taş ocaklarının takibi
 15. Kentsel görüntünün görsel ve yerel kimliğinin oluşturulması
 16. Harfiyat atıklarının doğaya atılmasının engellenmesi
 17. Tüketimin azaltılması yönünden okulda çocuklara eğitim
 18. Tarihi, doğal, kültürel zenginliklerin öne çıkarılmasını sağlamak
 19. Kaleiçi düzenlemesi, koruma, kullanma
 20. Sahil kullanımının yönetimi, çocuk parkları rehabilitasyonu
 21. Mavi Bayrak konusunda bilinç oluşturma
 22. Çevre Bakanlığı yetkilerinden belediyeye devredilenlerin tespiti
 23. İkinci el eşyaların takasının sağlanması
 24. Bina dış çephelerinin boyama mecburiyeti
 25. Kervansaray’ı Marmaris’e kazandırmak

 

Bu projelerden 4, 8, 10 ve 13 sayılı projeler bir grup halinde ele alınmaktadır. Bu grup “Sığla Koruma Grubu” olarak adlandırılmaktadır. Bu grup sırasıyla 8, 4,13 ve 10 sayılı projeleri ele almaktadır.

Benzer şekilde 6, 9 ve 12 sayılı projeler de bir grup halinde ele alınmaktadır. Bu grup “Geri Dönüşüm ” grubu olarak adlandırılmaktadır. Bu grup sırasıyla 6, 12 ve 9 sayılı projeleri ele almaktadır.

Yine benzer şekilde 2 ve 3 sayılı projeler de bir grup halinde ele alınmaktadır. Bu grup “Deniz Kirliliği Araştırma” grubu olarak adlandırılmaktadır. Bu grup sırasıyla 3, 2 ve 21 sayılı projeleri ele almaktadır.

Bir numaralı proje Meydan Çalışma Grubu tarafından ele alınmıştır. Grup, ilk olarak Kent Meydanı ile çalışmaları tamamlamış olup, trafik konusunda çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar olgunlaşınca bu grup Kent Konseyi bünyesindeki Trafik Çalışma Grubunu oluşturacaktır. Daha sonra bu grup 15, 19, 24 ve 25 sayılı projeleri ele alacaktır.

Yukarıda özetlenen grupların çalışmaları ile ilgili bilgiler ayrıca verilmiştir.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page