Çevre Çalışma Grubu – Sığla Koruma Grubu

Sığla Koruma Grubu öncelikle sığla ağaçları ve Günnücek parkının korunması amacıyla çalışmalarına başladı, daha sonra çalışmalarını Marmaris milli parkı uzun devreli gelişme planı, Marmaris otoyolundaki ağaçlandırmanın sağlanması ve Milli parklar, piknik alanları çöp yönetimi konularına da genişletti. Yapılan çalışmalar bir bütün olarak ele alınmakta ve gerektiğinde Çevre Çalışma Grubu’nun diğer üyeleri de katılmaktadır.

A. Sığla (Günlük) Ağacının Korunması ve Tanıtılması:

Üyeler: Yavuz Ertoğlu, Gürsel Koç, Zeki Uyanık, Nurcan Bahar, Hüseyin Uğur

Amaç: Sığla ağacı  koruma, bilinçlendirme ve tanıtma çalışmalarını takip etmek ve  katkıda bulunmak

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.) Ortaya çıkan bilgi bir devamlı gelişen raporda toplanıp başta bu web sitesi olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlanacaktır.

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç:

Sığla Derneğiyle görüşüldü. Kendilerinden bilgi alındı. Dernek Çevre grubunun çalışmalarına katkıda bulunacağını belirterek zaman zaman Çarşamba toplantılarına katılmaya başladı.

İzlenen süreç:

 1. İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşmek ve mevcut durum ve yapılacaklar hakkında bilgi edinmek.
 2. Marmaris’te bulunan sığla alanlarını yerinde ziyaret etmek ve tespit edilen konuları ilgili kurumlarla paylaşmak.
 3. Sığla Eylem planda belirtilen konuların Marmaris için ne durumda olduğunun araştırılması ve çalışmaların plana uygunluğunu takip etmek.
 4. Sığla ağaçlarının yayılımının Marmaris’te büyük ölçekli haritasını çıkartmak.
 5. Günlük ormanında sığla ve çevre kütüphanesi kurulması için girişimde bulunmak.
 6. Marmaris Milli park alanında yapılması öngörülen Sığla Araştırma Merkezi’nin durumunu takip etmek ve ilgililerle görüşmek.
 7. Sığla alanlarında yürüyüş yolu oluşturulması ve bunun yükseltilmiş ahşap yollar şeklinde yapılmasını sağlamak.
 8. Sığlanın tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları için materyaller oluşturmak.
 9. Marmaris ile Günnücek parkı arasında yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturulması için yetkililerle görüşmek.
 10. Sığla ve bu ekosistem içinde yer alan bitkilerin yöre halkı tarafından kullanımını araştırmak.
 11. Sığla ilgili farklı kurumların çalışmalarını takip etmek ve bir arşiv oluşturmak.
 12. Sığla ile ilgili bilimsel araştırma yapan kurumları ve çalışmalarını takip etmek ve gerektiğinde işbirliği yapmak.
 13. Oluşturulan bilgilerin toplandığı geniş kapsam ve katılımlı bir rapor hazırlayıp kamuoyuyla paylaşmak.
 14. Sığla ile ilgili araştırma ve tez konularını belirlemek.

İLGİLİ KURULUŞLAR

    1. Orman İşletme Müdürlüğü
  1. Milli Parklar Müdürlüğü
  2. Dernekler
  3. Bilimsel çalışma yapan kurumlar
  4. Belediyeler

6 şubat Pazartesi günü ekip bir araya gelerek Günnücek Parkı ziyaret edildi. Milli Park Müdürü Fikret Çatalkaya ile görüşüldü.

Bu görüşmede edinilen bilgiler:

      • Milli Park Müdürlüğü Eylem Planı hakkında bilgi.
      • Çevre ve Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan inceleme raporu uyarınca, kuruyan bölgenin kurtarılması çalışmalarına başlanacağı.
      • Marmaris’in ilçe olarak bir Milli park içinde yer aldığını ve bunun burada yaşayanlar ve burayı ziyarete gelenlere hatırlatılması, tanıtılması ve bilinçlendirilmesi gerektiğini.
      • Grupta yer alan arkadaşlarımızın bir kısmı gönüllü olarak hafta sonları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak için Günnücek ormanını ziyaret edebilecekleri.
      • Mevzutta burası Sığla Araştırma Merkezi olarak görülüyor. Bu projenin gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması gerektiği
      • Milli park alanı içinde bulunan yapının sığla ile ilgili tüm çalışmaları da kapsayacak şekilde kütüphane ve danışma merkezi olarak kullanılması için çalışmalara başlanacağı

Orman İşletme Müdürlüğü  ile orman yüksek mühendisi Yavuz  Ertoğlu ‘nun görüşmesine karar verildi.

Sığla grubu olarak Marmaris’teki sığla bölgeleri gezilerek orman ve harita mühendislerinin de yardımıyla büyük ölçekli sığla haritası çıkarılması planlandı. Bu çalışmanın ortalama 3 ay süreceği belirtilen çalışma için 4 aylık bir süre hedeflendi.

Bu çalışmayla eş zamanlı olarak

  1. Sığla bölgelerinde yaşayan yöre halkının sığla ve bu ekosistem içinde yer alan bitkileri kullanma biçimlerinin tespit edilmesi;
  2. Sığla yürüyüş yolu belirlenmesi. Likya yolu projesi gibi bir “Sığlanın İzinde” yürüyüş parkurları belirlenmesi;
  3. Sığla orman ekosistemi içinde yer alan bitki ve canlı türlerinin arşivlenmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması;
  4. Fotoğraf derneklerinin çalışmalarının arşivlenmesi ve tanıtım ve bilgilendirilme çalışmalarında bu materyallerden yararlanılması konusunda ilgililerle görüşülmesi;
  5. Marmaris Günnücek arasında bir yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturulması için ilgili kuruluşlarla temasa geçilmesi

kararlaştırıldı.

B. Milli Parklar Uzun Devreli Gelişme Planı incelemesi:

Üyeler: Yavuz Ertoğlu, Nurcan Bahar, Neşe Yüzak, Türkan Köşker

Amaç: Marmaris Milli Parklarının uzun devreli gelişme planının incelenmesi, gerekirse plana katkıda bulunulması ve bu plan kapsamındaki uygulamaların izlenmesi.

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)

Kamuoyu oluşturma (medyayı kullanarak bilgilendirme, toplantı/seminer düzenleme, vb.),

Denetleme/Gözetleme (verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların, yürütülen protokollerin takibi)

 

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç: Bu konuda basında çıkan haberler/yazılar derlenecek, Milli Parklar Uzun Devreli Gelişme Planı incelenecektir. İnceleme sonucunda oluşan bulgular ilgili kuruluşlarla değerlendirilecektir. Buna ek olarak bu planın uygulanması izlenecek, öte yandan da bu plan kullanılarak kamuoyu oluşturulacaktır.

Marmaris Mill Parkı’nın Korunması ve Kullanımı PDF

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page