ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Gurubu (KK/ÇÇG) Kasım 2011 başında çalışmalarına başladı. Çevre Çalışma Gurubunun (ÇÇG) amacı bu şehirde yaşayan insanların Marmaris’in tüm zenginliklerini paylaşırken ona karşı daha duyarlı olup, sahip çıkmalarıdır.

Toplantılar her çarşamba günü havuzunun dersliğinde yapılmaktadır. Marmaris için gönüllü çalışarak projelerini paylaşmak veya yürümekte olan projelere katkıda bulunmak isteyen herkes Kent Konseyi’nin onayıyla Çevre Çalışma Grubu’na üye olabilir.

KK/ÇÇG’nun çalışma alanı öncelikle Marmaris kent merkezi, sonrasında ise Marmaris ilçesinde Kent Konseyi bulunmayan bölgelerdir. Çalışmalar çevre, çevreyi etkileyen ve çevreden etkilenen faktörler olarak belirlenmiştir. Ancak özel bir alanda yeni bir çalışma grubu oluşturulunca KK/ÇÇG bu konuda yaptığı çalışmaları yeni oluşan çalışma grubuna devreder ve uygun bir süre bu yeni oluşumu destekler.

Kent Konseyinin maddi olanakları ve yaptırım gücü göz önüne alındığında Çevre Çalışma Grubunun etkinliklerinin de eldeki maddi olanaklar ve yaptırım gücüyle sınırlı olduğu belirgindir. Bu durumda KK/ÇÇG olanakları ve yapabilecekleri dört madde ile özetlenebilir:

  1. a.Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)
  2. b.Kamuoyu oluşturma (medyayı kullanarak bilgilendirme, toplantı/seminer düzenleme, vb.),
  3. c.Kuruluşlar arasında koordinasyon ve uyum sağlama (toplantı düzenleme, politika, strateji belirleme, iletişim kanallarını iyileştirme, dokümantasyon, arşivleme),
  4. d.Denetleme/Gözetleme (verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların, yürütülen protokollerin takibi, hazırlanan planların uygulanmasının takibi)

KK/ÇÇG olarak çalışma alanı ve yapılabilecekler belirlendikten sonra çalışmaların ilk aşamasında üyelerin önerileri değerlendirilip 25 temel konu çalışmak üzere seçildi.

Bu konular öncelik ve önemine göre sıraladıktan sonra listenin üst sıralarında yer alan sekiz konunun ilk olarak ele alınmasına karar verildi. Bu sekiz alt çalışma grubunda görev almak isteyen üyeler belirlenerek çalışmalara başlandı. Alt Çalışma Grupları (AÇG) ve etkinlikleri ilgili sayfalarda verilmiştir.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page